„Lidská řeč je dovednost. Působí na ni jak vlivy, které jsou nám přirozeně dány a které zdědíme, tak vlivy, jež na ni působí během celého vývoje. Pokud zdravé dítě od prvních dnů svého života slyší klidnou, podnětnou a správně vyslovovanou mluvenou řeč, má nejlepší předpoklady naučit se dobře rodný jazyk. S dítětem se má od narození hodně komunikovat přes mimiku, hru s mluvidly, zpěv a od 7 měsíce začít s říkadly a mluvení doprovázet pohyby a gestikulací.”

Mgr. Jarmila Hašková