Mgr. Jarmila Hašková

Vzdělání:
Universita Palackého v Olomouci, Fakulta Speciální pedagogiky
ukončeno r. 1990, státní zkoušky z logopedie, somatopedie, psychopedie
odborná atestace r.1998 (Klinická logopedie)
Praxe:
 
1990 - 1991
Hradec Králové - Speciální škola pro děti s kombinovanými vadami
1993 - 1995
Praha - Speciální MŠ pro děti s kombinovanými vadami
1995 - 1998
Praha - MEDICAL HEALTHCOM - centrum péče o nemocné s poruchami hlasu, sluchu a řeči
1998 - 2000
soukromá Logopedická ambulance v Mezibranské 21, Praha 1
 
 
od září 2000
Logopedická ambulance, Revoluční 19, Praha 1
 
Externí péče o pacienty s afázií v sanatoriu Hagibor, nemocnice následné péče Jenštejn a Dřevčice
 
 
od září 2012
ambulance Klinické logopedie na poliklinice Jarov, Praha 3
Mediální a publikační činnost:
učinkování v TV pořadu Sama doma na ČT 1
rozhovor pro Český rozhlas Region (18. 3. 2014)
Publikační činnost do časopisu pro pedagogy, rodiče a děti v článku O logopedii - náprava jednotlivých hlásek v roce (2010 - 2012)

Externí pracovníci:

Mgr. Daniela Pravcová

Vzdělání:
Universita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
státní zkoušky z logopedie, surdopedie, psychopedie
 
odborná atestace r.2012 (Klinická logopedie)
Praxe:
 
 
SPC Slezská Praha 2 - specializace dysfázie, specifické poruchy učení

Mgr. Barbora Jandíková

Vzdělání:
Universita Jana Ámose Komenského v Praze, obor Speciální pedagogika
státní zkoušky z logopedie, pedagogiky a psychologie, psychopedie a speciální pedagogiky
PdF-SPZP, kombinované studium, obor logopedie,surdopedie, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
magisterský studijní program Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
Praxe:
 
2007 - 2009
Speciálně pedagogické centrum Na Petřinách, Praha 6
2010 - 2015
Logopedická ambulance, Revoluční 19, Praha 1
od září 2015
Hometherapy Kladenská 41, Praha 6

Mgr. Martina Pekařová

Vzdělání:
Univerzita Karlova Praha, fakulta Speciální pedagogiky
státní zkouška z psychopedie, etopedie, ukončeno 1988
rozšiřující studium Speciální pedagogika, státní zkouška logopedie 1996
Praxe:
 
1983 - 1984
MŠ Paprskova, Praha, týdenním zařízení pro děti s kombinovanými vadami
1992 - 1993
ZŠ Benadova, Praha
1998 - 1999
ZŠ a MŠ Tupolevova, Praha, speciální pedagog, péče o děti se specifickými poruchami učení, metodické vedení 1. stupně
 
školní logoped v ZŠ a MŠ Tupolevova, MŠ Havířovská, Praha
od října 2013
Logopedická ambulance, Revoluční 19, Praha 1

Mgr. Marie Hankeová

Vzdělání:
 
2007 - 2011
gymnázium Jana Opletala Olomouc
2011 - 2017
Univerzita Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika - státnice: český jazyk, surdopedie, logopedie a psychopedie (5 letý obor)
Praxe:
 
2017 - říjen 2019
logopedická ambulance Revoluční 19, Praha 1
od listopadu 2019
logopedická ambulance Sokolovská 192/79, Praha 8