společnost
LOGOMEDICAL s. r. o.
zapsaná dne:
16. 4. 2013

Vedení společnosti

Mgr. Jarmila Hašková

zakladatelka a jednatelka společnosti

MUDr. Robert Hašek

jednatel společnosti
Vzdělání
 
1992
promoce na Karlově Univerzitě obor- všeobecné lékařství.
1995
atestace z všeobecného lékařství
1998
atestaci z chirurgie I. st.
2008
atestace z chirurgie II. st.
Licence
licence pro obor chirurgie (2003)
specializovaná způsobilost lékaře v oboru chirurgie (2005)
specializovaná způsobilost lékaře v oboru – praktické lékařství pro dospělé (2007)
licence pro obor praktického lékaře
V roce 1995 příprava k atestaci ze všeobecného lékařství v ÚVN Praha.
V roce 1995-1996 praxe na vojenském letišti Kbely jako praktický lékař pro dospělé
Pracoval na chirurgickém odd. ÚVN,od roku 1996 později chirurgické kliniky - Karlovy Univerzity do konce roku 2010, jako vedoucí odd. všeobecné chirurgie. Účastnil se humanitárních misí v roce 2003 a 2005 s chirurgickým týmem. Nyní je členem operačního týmu AURA MEDICAL CLINIC a PANACEA HAIR CLINIC jako chirurg i praktický lékař.

Ing. Denisa Hašková

jednatel společnosti
vyúčtování dávek na zdravotní pojišťovny
zástupce při komunikaci se zdravotními pojišťovnami
Vzdělání
 
2018
promoce na VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, podniková ekonomika a management